Rada mieszkańców

RADA MIESZKAŃCÓW

DOMU STUDENCKIEGO "D" UJ CM

PRZY UL. RACŁAWICKIEJ

 

 

Rada Mieszkańców Domu Studenckiego "D" Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum to organ Rady Samorządu Studentów UJ Collegium Medicum będący przedstawicielem studentów mieszkających na terenie danego akademika.
Rada Mieszkańców wybierana jest przez mieszkańców na początku każdego roku akademickiego na okres rocznej kadencji.  Jednymi z zadań Rady jest organizacja życia społecznego w Domach Studenckich, inicjowanie działalności kulturalnej i sportowej, zapewnienie warunków sprzyjających nauce i wypoczynkowi, a także rozwiązywanie konfliktów oraz pomoc mieszkańcom w rozwiązywaniu problemów.

Zachęcamy wszystkich do czynnego udziału w działaniach Rady!

Członkowie Rady Mieszkańców w roku akademickim 2012/2013
1. Barbara Dejniak – przewodnicząca - 208A
2. Małgorzata Ostypiuk - 315B
3. Magdalena Wilk - 208A

Wszyscy zainteresowani proszeni są o kontakt z Radą poprzez adres e-mailowy: ds.raclawicka@gmail.com

Rada prowadzi również grupę dyskusyjną na profilu społecznościowym facebook, dedykowaną wszystkim mieszkańcom, gdzie znajdują się bieżące informacje i aktualności zamieszczone w języku polskim i angielskim: https://www.facebook.com/groups/dormd/

Szczegółowe informacje oraz adresy do poszczególnych osób znajduje się na stronie internetowej Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum: http://samorzad.cm-uj.krakow.pl/organization/rada_mieszkancow_domu_studenckiego_przy_ulicy_raclawickiej

W bieżącym roku akademickim udało nam się zrealizować szereg inicjatyw studenckich. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze, których dotychczas się podjeliśmy.

Zorganizowanie "Christmas Party" - mikołajkowej imprezy integracyjnej na terenie akademika, mającej na celu bliższe zapoznanie się ze sobą studentów w pierwszych chwilach roku akademickiego.

 

Zakup dodatkowego sprzętu sportowego do Sali Fitness - stepów, hantli, mat do wykonywania ćwiczeń gimnastycznych oraz radioodtwarzacza CD, co wpłynęło na uatrakcyjnienie możliwości rozwoju fizycznego mieszkańców.

 

Ogłoszenie konkursu na nową nazwę Domu Studenckiego "D".

Decyzją Rady Mieszkańców zwycięstwo zostało przyznane Monice Micał za nazwę "Medal". Serdecznie gratulujemy oraz mamy nadzieję, że zostanie ona ciepło przyjęta wśród mieszkańców i w przyszłości stanie się oficjalną nazwą naszego akademika.

Zaprojektowanie loga Domu Studenckiego UJ Collegium Medicum

Logo naszego miedzynarodowego Domu Studenckiego zostało zaprojektowane przez Maćka Głowniaka – gorąco dziękujemy!

 

Rada Mieszkańców jest również częścią Rady Domów Studenckich (RDS), skupiającej przewodniczących wszystkich Domów Studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współuczestniczymy zatem w projektach organizowanych przez RDS, między innymi II Olimpiadzie Międzyakademikowej, gdzie stanowimy wspólną drużynę z Domami Studenckimi UJ Collegium Medicum w Prokocimiu oraz Wielkim Korowowodzie Juwenaliowym 2013 – Pochodzie Rycerzy UJ wraz z Wielkim Księstwem Collegium Medicum.

"Ja Król Władysław Jagiełło - odnowiciel Uniwersytetu Jagiellońskiego, władca całej braci akademickiej obwieszczam, iż wici zostały posłane!

W obliczu ekspansji naszych sąsiadów na tereny Królestwa naszej Almy Mater Jagiellonici Obojga Narodów nie mogę już dłużej pozostawać bierny, dlatego korzystając z mojego prawa i obowiązku zwołuje na walną bitwę całe rycerstwo, które przysięgło mi posłuszeństwo. Każdy Wydział oraz każdy Dom Studencki winien wystawić chorągiew z jak największą liczbą wojowników. Tym samym Alma Mater Jagiellonica wystawi najliczniejszą armię w swej historii, aby raz na zawsze wypędzić wroga ze swych granic i zapewnić bogactwo oraz dobrobyt dla swego narodu.

Niniejszym ustalam czas i miejsce koncentracji wojsk Alma Mater Jagiellonici Obojga Narodów – Królestwa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wielkiego Księstwa Collegium Medicum wraz z lennikami i wojskami najemnym na terenie parkingu pod wejściem na stadion Wisły od ul. Reymonta w dniu 10 (piątek) maja 2013 r. o godz. 09:00. Rycerze maja koncentrować się wokół chorągwi swoich wydziałów oraz domów studenckich a te skoncentrują się wokół Wielkiej Chorągwi Alma Mater Jagiellonici Obojga Narodów.

Po koncentracji Wojska przemaszerują na Rynek, w celu wydania walnej bitwy Zakonowi.

Za niestawienie się na miejsce koncentracji przewidziana jest najwyższa kara jako za zdradę Królestwa!"
 

Nasza chorągiew

 

 

Obecnie jesteśmy już po czterech konkurencjach Olimpiady, a w klasyfikacji generalnej wysunęliśmy się na prowadzenie!

Nasze dotychczasowe osiągnięcia:

 • Siatkówka Mężczyzn - I Miejsce
 • Siatkówka Kobiet - II Miejsce
 • Sztafeta Pływacka - I Miejsce
 • Piłkarzyki - V Miejsce

Terminy pozostałych konkurencji:

 • 25.04 - Poker
 • 26.04 - Tenis stołowy
 • 27.04 - Koszykówka
   
 • 17.05 - Spartakiada (Beer Pong, Sztafeta piwna, Bieg "Trójnóg", Rzut Jajkiem)
 • 25.05 - Piłka nożna
 • 26.05 - Bilard
   
 • 7.06 - Bieg wokół Błoni
 • 7.06 - KONIEC OLIMPIADY Z Turniejem Wiedzy