Aktualności - kwaterowanie

Aktualności

Możliwość ubiegania się o przyznanie miejsca w Domu Studenckim UJ CM na rok akademicki 2019/2020 przez studentów i doktorantów UJ CM

Możliwość ubiegania się o przyznanie miejsca w Domach Studenckich UJ CM przez studentów UJ oraz studentów kierunku weterynaria UJ-UR

 

Kwaterowanie

KWATEROWANIE  STUDENTÓW  NA  ROK  AKADEMICKI  2019/2020

Termin kwaterowania: 28.09 - 04.10.2019 r.

28.09.2019r.  (sobota)      w godz.:  09.00 – 18.00

29.09.2019r . (niedziela ) w godz.:  09.00 – 18.00

30.09.-04.10.2019r.(poniedz. – piątek) w godz.: 8.00-15.00


 
Dokumenty niezbędne przy kwaterowaniu:

  • Dowód Osobisty
  • Legitymacja studencka (nie dotyczy studentów I roku)

 

Każdy mieszkaniec ma obowiązek zapoznania się z poniższymi dokumentami:

 

Przy zakwaterowaniu przed 1.10.2019r. pobierana będzie opłata dobowa za noclegi zgodnie z cennikiem

UJCM, UJ:

  • nocleg w pokoju  2 – os. –   25,00zł/os./dobę
  • nocleg w pokoju  1 – os. –   50,00zł/os./dobę


Pozostałe osoby:

  • nocleg w pokoju  1 – os. –   80,00zł/os./dobę

 

DOKONYWANIE OPŁAT PRZELEWEM BANKOWYM


WPŁATA KAUCJI PRZELEWEM BANKOWYM (2019/2020)
W tytule operacji proszę wpisać swoje dane:
imię, nazwisko i koniecznie dopisać słowo „KAUCJA”.


Wysokość  kaucji dla studentów i doktorantów UJ CM i UJ:

miejsce w pokoju   2 – os. –    550,00zł
miejsce w pokoju   1 – os. – 1 000,00zł

Wysokość  kaucji dla  pozostałych osób

miejsce w pokoju   1 – os. – 1 200,00zł

 

OPŁATA  ZA  AKADEMIK  PRZELEWEM BANKOWYM (2019/2020)

Wysokość  opłaty miesięcznej

UJCM, UJ:

miejsce w pokoju   2 – os. –    550,00zł
miejsce w pokoju   1 – os. – 1 000,00zł

Pozostałe osoby:

miejsce w pokoju   1 – os. – 1 200,00zł

 

Prosimy o dokonywanie wpłat przelewem za akademik

do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

W przypadku zwłoki będą naliczane odsetki.

 

W polu „tytułem wpłaty” proszę  wpisać:

imię, nazwisko, numer pokoju i miesiąc za jaki jest dokonywana wpłata.

KONTO BANKOWE DOMU STUDENCKIEGO „D” ZDS DZM UJCM
UL. RACŁAWICKA 9a W KRAKOWIE

Nazwa i adres odbiorcy:

Uniwersytet Jagielloński
Collegium Medicum
ul. Św. Anny 12
31 – 008 Kraków

Numer konta bankowego DS „D” ZDS DZM UJ CM:

BANK PEKAO S.A.
65  1240  2294  1111  0010  4289  5843