Aktualności

Terminy kwaterowania:

29.09.2017r /piątek/ w godz.:  8.00 – 15.00
30.09.2017r /sobota/ w godz.:  9.00 – 17.00
01.10.2017r /niedziela/ w godz.:  9.00 – 17.00
02.10.2017r /poniedz./ w godz.: 8.00 – 15.00
03.10.2017r /wtorek/ w godz.:  8.00 – 15.00
04.10.2017r /środa/ w godz.:  8.00 – 15.00
05.10.2017r /czwartek/ w godz.:  8.00 – 15.00
06.10.2017r /piątek/ w godz.:  8.00 – 15.00

 

Dokumenty niezbędne przy kwaterowaniu:

1. Dowód Osobisty
2. Legitymacja studencka
3. Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy wraz z  podpisanym oświadczeniem
4. Zaświadczenie lekarskie wystawione w oparciu o RTG płuc stwierdzające, że student jest zdrowy i może być zakwaterowany w domu studenckim

 

Przy zakwaterowaniu przed 1.10.2017r.  pobierana będzie opłata za noclegi w wysokości:

nocleg w pokoju 2 – os. – 25,00zł za os/dobę dla studentów/doktorantów UJ CM,UJ
nocleg w pokoju 1 – os. – 50,00zł za os/dobę dla studentów/doktorantów UJ CM,UJ

 

Osoby, którym przyznane zostało miejsce w Domu Studenckim UJ CM mają obowiązek wpłacenia kaucji.

Opłata jest zgodna z wysokością miesięcznej opłaty za miejsce w Domu Studenckim "D", w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, numer legitymacji studenckiej oraz koniecznie proszę dopisać słowo „KAUCJA”.

 
Wysokość  kaucji dla studentów/doktorantów UJ CM, UJ:

miejsce w pokoju   2 – os. –    550,00zł
miejsce w pokoju   1 – os. – 1 000,00zł

Wysokość  kaucji dla studentów innych uczelni , pracowników i asystentów UJ CM oraz pozostałych osób, które uzyskały zgodę na zakwaterowanie w ramach wolnych miejsc:

miejsce w pokoju   2 – os. –    650,00zł
miejsce w pokoju   1 – os. – 1 200,00zł
 

KONTO BANKOWE DOMU STUDENCKIEGO „D” ZDS DZM UJ CM    
UL. RACŁAWICKA 9 A W KRAKOWIE:

 
Nazwa i adres odbiorcy:
Uniwersytet Jagielloński
Collegium Medicum
ul. św. Anny 12
31- 008 Kraków
BANK PEKAO S.A.
65  1240  2294  1111  0010  4289  5843

 

Załączniki:

Kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem

Regulamin Domów Studenckich UJ /Zarz. Nr 109 Rektora UJ z 23.10.2015r./

Ogólna instrukcja ewakuacji i postępowania na wypadek pożaru

Zarządzenie nr 12 Prorektora UJ ds. CM z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie regulaminu przydzielania i korzystania z miejsc w domach studenckich UJ CM.

Komunikat nr 23/CM Prorektora UJ ds. Collegium Medicum z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie: terminów obowiązujących przy ubieganiu się o miejsce w domu studenckim przez studentów oraz doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w roku akademickim 2017/2018